Kalendář akcí

Kalendář akcí školní rok 2018/2019
(podtržené akce počítají s účastí rodičů)

Všemi akcemi bez rodičů nás bude provázet kamarád Všeználek. Mnoho nás toho naučí.

 

Podzim

Zahajovací schůzka s rodiči.

Den pro zoubky aneb setkání se zoubkovou vílou spojené s nácvikem správného čištění zoubků.

Vítání podzimu.

Ekologická vycházka se sběrem kaštanů pro lesní zvířátka.

Zamykání lesa.

Podzimní sportování.

Zima

Vítání zimy.

Vánoční fotografování.

Návštěva Lucie, která noci upije.

Čertovské dopoledne.

Setkání u vánočního stromečku.

Zimní sportování.

Schůzka s rodiči předškoláků – konzultace.

Jaro

Vítání jara s odemykáním lesa.

Jarní sportování.

Pohádkování s maminkou (Den maminek).

Návštěva v základní škole.

Hrajeme dětem divadlo.

Slavnost na ukončení školního roku.

 

 

Konzultace s rodiči „nepředškoláků“ budou probíhat průběžně po celý rok.

 

Další předem nenaplánované akce v průběhu roku:

Divadelní představení, naučné a jiné programy – akce budou postupně upřesňovány na webu a na nástěnce v šatně.