RŮZNÉ

Tento týden starší děti navštíví knihovnu a zúčastní se besedy s policií.