Strašidelná školka

Ve strašidelné školce se setkáme ve čtvrtek 9.listopadu v 15,45 hodin.