Ukázka práce se psím kamarádem

Náhradní termín se koná 17.5.

Některé děti mají již
zaplaceno z minula.
Jiank vybíráme 30 Kč, prosíme o přesné částky při odchodu domů.