ZAMYKÁNÍ LESA

Každoročně před zimou uzamykáme les, letos se vypravíme ve středu 25.listopadu. Děti si přinesou svůj klíč, uvázaný na provázku, aby ho  mohly mít na krku.