Důležité informace

Úplata za školní stravování

Údaje platné pro školní rok 2018/2019

Číslo účtu 963851369/0800
Variabilní symbol 3141
Specifický symbol rodné číslo dítěte bez lomítka
Částka pro 3-6leté dítě 836,- celodenní stravování (8+22+8=38)
660,- polodenní stravování (8+22=30)

Částka pro 7leté dítě 858,- celodenní stravování (8+23+8=39)
682,- polodenní stravování (8+23=31)

Je nutné, aby platby byly provedeny vždy k 15.dni v měsíci.

Úplata za vzdělávání

Údaje platné pro školní rok 2018/19

Číslo účtu 963851369/0800
Variabilní symbol 3013111
Specifický symbol rodné číslo dítěte bez lomítka
Částka 500,-

Od úplaty osvobozeno - dítě, které v období od 1.9. do 31.8. následujícího roku dovrší 6 let.

500,- Kč - dítě ve třídě s celodenním provozem.

Od úplaty osvobozeno - dítě, které nastoupí v průběhu roku a je řádně omluveno.

250,- Kč - dítě, které nedocházelo do MŠ po celý kalendářní měsíc z důvodu lékařem potvrzeného pobytu ve zdravotnickém nebo léčebném zařízení - písemná žádost se nepodává, předkládá se lékařské potvrzení.

Od úplaty osvobozeno - dítě, jehož zákonný zástupce pobírá sociální příplatek podle § 20-22 zák. č. 117/2005.Sb. nebo pobírá dávky pěstounské péče podle § 36-43 zák. č. 117/2005 Sb. Osvobození od úplaty probíhá na základě písemné žádosti, kterou je nutné si vyzvednout v MŠ a podat do konce měsíce, jehož se platba týká.

250,- Kč / měsíc - dítě, které dochází do MŠ v měsíci červenci a srpnu, kdy bude přerušen provoz MŠ po dobu delší, než 5 dnů - písemná žádost se nepodává.

Od úplaty osvobozeno - dítě, které nedochází do MŠ v měsíci červenci a srpnu.

Poprvé v MŠ:

Vstup dítěte do mateřské školy patří k významným událostem v životě dítěte. Proto při nástupu každého dítěte nabízíme individuálně přizpůsobený adaptační pobyt. U mladšího dítěte je dobré počítat s přítomností rodiče alespoň po dobu 2 týdnů. Naším cílem je, aby adaptační pobyt sloužící k ověření schopnosti dítěte přizpůsobit se podmínkám v MŠ proběhl úspěšně a aby dítě mohlo dále pokračovat v pravidelné docházce.

Holčičky - tričko, punčocháče, zástěrka s kapsou na kapesník, bačkory s pevnou patou.
Chlapci - tričko, hrací kalhoty s kapsou na kapesník, ponožky, bačkory s pevnou patou.
Na spaní pyžamo označené značkou dítěte.
Do tělocvičny starší děti - cvičební úbor + cvičky, mladší děti - cvičky.
Pobyt venku dostatečně velké oblečení odpovídající počasí, pláštěnka označená značkou dítěte u poutka, boty, holínky označené značkou dítěte.
Náhradní oblečení v tašce či sáčku na věšáčku v přihrádce (spodní prádlo, ponožky, punčocháče, kapesníky).

Do horní přihrádky připravte oblečení na pobyt venku, do dolní přihrádky uložte oblečení na cestu domů. Udržujte pořádek v přihrádce. Denně kontrolujte, zda má dítě v kapse kapesník do třídy i ven.