Naše pravidla

Děti mají dostatek volnosti a osobní svobody. Musí ale také dodržovat potřebný řád a učit se pravidlům soužití. Pravidla tu nejsou proto, aby dětem kradla osobní svobodu, ale aby vymezovala, kam až mohou dojít a co ještě mohou dělat a naopak, co už není přijatelné a druhým by škodilo.

   Chováme se tak, abychom nikomu neublížili.

   Nabízíme pomoc tomu, kdo to potřebuje.

   Zdravíme se s učitelkou i dětmi při příchodu i odchodu.

   Šetrně zacházíme s hračkami a uklízíme je na své místo.

   Nerušíme druhé při práci.

   Neničíme, co vytvořil druhý.

   Odchod ze třídy vždy oznámíme učitelce.

   Dodržujeme hygienu (myjeme se po každém použití toalety, před každým jídlem, při znečištění).

   V umývárně necákáme vodu – nechceme přijít k úrazu.

   Kouzelnými slovíčky „prosím“ a „děkuji“ nikdy nic nezkazíme.

   Neděláme zbytečný hluk, domlouváme se klidným hlasem.

   Nemluvíme hrubě – jsme slušné děti.