Naše pravidla

Děti mají dostatek volnosti a osobní svobody. Musí ale také dodržovat potřebný řád a učit se pravidlům soužití. Pravidla tu nejsou proto, aby dětem kradla osobní svobodu, ale aby vymezovala, kam až mohou dojít a co ještě mohou dělat a naopak, co už není přijatelné a druhým by škodilo.

 •    Chováme se tak, abychom nikomu neublížili.
 •    Nabízíme pomoc tomu, kdo to potřebuje.
 •    Zdravíme se s učitelkou i dětmi při příchodu i odchodu.
 •    Šetrně zacházíme s hračkami a uklízíme je na své místo.
 •    Nerušíme druhé při práci.
 •    Neničíme, co vytvořil druhý.
 •    Odchod ze třídy vždy oznámíme učitelce.
 •    Dodržujeme hygienu (myjeme se po každém použití toalety, před každým jídlem, při znečištění).
 •    V umývárně necákáme vodu – nechceme přijít k úrazu.
 •    Kouzelnými slovíčky „prosím“ a „děkuji“ nikdy nic nezkazíme.
 •    Neděláme zbytečný hluk, domlouváme se klidným hlasem.
 •    Nemluvíme hrubě – jsme slušné děti.