Slovo k rodičům nových dětí

Nástup do mateřské školy je důležitým životním mezníkem v životě dítěte i rodičů. Vaše dítě se bude muset naučit trávit čas bez vás, spolupracovat ve skupině dětí a především se bude muset osamostatnit. Vy si na druhou stranu začnete uvědomovat, že výchovu vašeho dítěte už neovlivňujete jen vy sami, ale že dítě svěřujete „cizím“ lidem.

Přizpůsobení se novému prostředí je pro dítě ze začátku stresující. Doba, kterou potřebuje na přivyknutí, se pohybuje mezi čtyřmi až osmi týdny a je individuální u každého dítěte.

Během prvního měsíce se dítě nenásilně a postupně přizpůsobuje uspořádání dne v mateřské škole. Ráno by mu měli rodiče poskytnout dostatek času na vstávání a oblékání, měl by být vyloučen křik a projevy netrpělivosti. Při vyzvedávání dítěte si mají rodiče udělat čas a společně s ním si prohlédnout nástěnky s výkresy, jeho první výrobky nebo si s ním pohrát ve třídě.

Je velmi důležité, aby dítě důvěřovalo učitelkám. Nikdy by rodiče neměli dítě zastrašovat ani učitelkou, ani školkou. Pokud se jim na učitelce něco nelíbí, neměli by to s ní řešit před dítětem – je ve vlastním zájmu rodičů, aby dítě mělo učitelku rádo.

Nástup do mateřské školy může být doprovázen komplikacemi souvisejícími s odloučením od rodičů. Některé děti ponesou odloučení opravdu těžce – a rodiče s nimi. Velmi dítěti pomohou, když dítě jejich stres nepostřehne. Mohou dítě zklidnit, ale musí být pevně rozhodnuti odejít a odchod zbytečně neprodlužovat. Je vhodné mu vysvětlit, kdy se vrátí a opravdu to dodržet. Ani odchod bez rozloučení dítěti neprospěje.