Zápis dětí

Zápis dětí na šk. r. 2018/19

14.5.2018 od 14,30 do 16,30 hodin DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ (vydávání žádostí o přijetí dítěte)
Dostaví se zákonný zástupce s dítětem, které má být přijato.

28.5.2017 od 14,30 do 16,30 hodin (přijímání vyplněných žádostí)
Zákonný zástupce předloží občanský průkaz a rodný list dítěte.

1.6.2017 od 14,30 do 16,30 hodin (převzetí rozhodnutí o přijetí - nepřijetí dítěte)

 

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání:
Ředitelka Mateřské školy podporující zdraví Desná stanovila následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, že počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu:

1) Dítě, které dosáhne do konce srpna 2018 věku 5 let a dítě s odkladem školní docházky (povinné předškolní vzdělávání).
2) Dítě, které dosáhne do konce srpna 2018 věku 4 let.
3) Dítě, které dosáhne do konce srpna 2018 věku 3 let.
4) Dítě mladší pouze v případě vhodných organizačních a personálních podmínek školy.

U přijatých dětí může být stanovena 3měsíční zkušební doba.

Výsledky budou vyvěšeny 1.6.2018 na nástěnce v šatně a na školním webu po dobu 15 dnů.

přihláška1.pdf (259799)
přihláška2.pdf (334635)