Zápis dětí


Zápis dětí do obou mateřských škol
(tj. i dětí, které nastoupí až v průběhu roku)
se koná
 ve čtvrtek 2.5.19 od 14 do 16 hod.
v mateřské škole Perlička.
Zákonný zástupce předloží občanský průkaz a rodný list dítěte.

Zájemci si mohou prohlédnout i s dítětem prostory naší MŠ
 tentýž den od 14,30 do 16 hod. nebo kdykoliv po 12.hodině.